Realizując program zatwierdzony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej

oraz autorskie propozycje zajęć dydaktycznych, uczymy, bawimy, inspirujemy i skłaniamy do myślenia, odkrywamy i kształtujemy dziecięce talenty.

Nasi nauczyciele rozszerzają propozycje programowe o autorskie scenariusze oparte na nowoczesnych i skutecznych metodach pracy z dziećmi.

Swoją kreatywność wykazują wdrażając własne pomysły w codzienne zajęcia

i organizując liczne imprezy okolicznościowe.

Uczymy przez zabawę
 

Zabawa jest naturalną aktywnością dzieci dzięki której zdobywają nowe doświadczenia. Stosując różnorodne metody aktywizujące, pozwalamy odczuć dzieciom ich wkład w realizację określonych zadań. W swoje działania wplatamy pedagogikę zabawy KLANZA w myśl, której budowanie dobrych relacji i współpracy jest doskonałą podstawą do owocnej pracy w grupie.

Wycieczki poza teren przedszkola są doskonałą okazją do zaprezentowania dzieciom ciekawostek otaczającego nas świata. Spektakle teatralne, spotkania ze sztuką w muzeach, galeriach, kształtują w dzieciach potrzebę obcowania ze sztuką. W miejscach użyteczności publicznej takich jak: apteka, poczta, piekarnia, komisariat policji, biblioteka, przychodnia zdrowia itp. przedszkolaki poznają współczesne lub przemijające zawody.

Poznajemy język
 

Staramy się, aby w niedalekiej przyszłości nasi wychowankowie mogli sami zdobywać wiedzę, więc dajemy im solidne podstawy do nabycia umiejętności czytania i pisania. Zaczynamy od odkrywania świata książek i codziennych zabaw związanych z mową. Poszerzamy dziecięcy słownik o nowe słowa, zachęcamy do wyrażania myśli, słuchamy, gdy dzieci zadają pytania i udzielamy na nie odpowiedzi, opowiadamy treści obrazków i historyjek obrazkowych. Rozpoczynając przygodę z nauką czytania korzystamy z metody Glenna Domana, która szczególnie sprawdza się w najmłodszych grupach.

Innym sposobem na rozwijanie umiejętności językowych jest Metoda Dobrego Startu, która zachęca dzieci do wielozmysłowego poznawania świata liter. Wzrok, słuch i ruch – to dzięki nim abstrakcyjne symbole, jakimi są litery stają się dzieciom bliższe. Aktywizujemy rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Ta metoda ma szczególne znaczenie w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Poznajemy dziecięcą literaturę, uczymy się wierszyków i rymowanek. Bawimy się w teatr w ramach zajęć dydaktycznych i oglądamy przedstawienia teatralne raz w miesiącu. Kilka razy w roku sami stajemy się aktorami. Do występów na scenie zachęcamy także rodziców.

Dbamy również o wymowę. W codziennych zajęciach prowadzimy ćwiczenia artykulacyjne i ćwiczenia słuchu fonematycznego. Nasze dzieci są pod stałą opieką logopedy, który sprawdza stan mowy dzieci i w zależności od potrzeb prowadzi terapię indywidualną.

 

Świat liczb
 

Szczególną uwagę poświęcamy rozwijaniu pojęć matematycznych. Przy organizowaniu zajęć dydaktycznych z tej tematyki korzystamy z programu edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wykorzystujemy także sytuacje codzienne do zdobywania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Mierzymy, ważymy, porządkujemy, klasyfikujemy i liczymy w naturalnych dla dzieci sytuacjach.

 

Aktywność ruchowa

 

Olbrzymia potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym wymaga organizowania im przestrzeni i czasu tak, aby umożliwić dzieciom różnorodne aktywności w ciągu dnia. W planowaniu tego rodzaju zajęć ruchowych korzystamy z elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Von Labana. Oprócz codziennych zabaw realizowanych w sali przedszkolnej, w ogrodzie i na placu zabaw często wybieramy się na piesze wycieczki do pobliskiego lasu. Nad rozwojem ruchowym czuwa także osoba prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.